Ochrana Osobných Údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje a ich použitie je nasledovné:

Darceky-hracky.sk a Birando.sk používa certifikovaný SSL certifikát. Tento certifikát umožňuje vysoko bezpečné uloženie údajov.

Pri registrácii alebo pri kúpe produktov cez Darceky-hracky.sk a Birando.sk budeme potrebovať nasledovné údaje:

  • Meno a Priezvisko
  • Adresa
  • E-mailova adresa
  • Telefónne číslo

Tieto informácie budú využité iba pre nasledovné:

  • Spracovanie Vašej objednávky/li>
  • Príprava faktúr
  • Kontaktovať Vás v prípade nedorozumení alebo v prípade potreby dalších informácií ohľadne doručenie.

Informácie a štatistiky, ktoré získame môžeme použiť za účelom rozvíjania našej webovej stránky a našich služieb. Naše verejné stránky nevyžadujú používanie cookies.

Ako chránime vaše osobné údaje

Žiadne informácie nie sú držané na našej webovej stránke – akékoľvek podrobné údaje sú odoslané e-mailom priamo k nám a sú spracované len interne.

Všetky informácie sú dôverné. Naše interné postupy zahŕňajú ukladania, prístup a odovzdávanie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Predaj našich obchodných webstránok

Ak budeme predáme našu firmu, webstránku alebo sa zlúčime s inou spoločnosťou, nebudeme odovzdávať Vaše informácie našim poradcom ani potenciálnim kupujúcim a ich poradcom.

Váš súhlas

Tým, že nám odovzdáte Vaše informácie, súhlasíte, že tieto informácie možeme používať tak ako je uvedené v tejtom texte o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme naše Zásady o ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny na tejto stránke a môžeme dať oznámenie aj na iné podstránky na tejto webovej stránke. Ak urobíme zmeny v texte o ochrane osobných údajov, zašleme Vám e-mail. Ak budete aj naďalej využívať naše služby, predpokladáme, že súhlasíte zo zmenami, ktoré môžu nastať.

Ako nás kontaktovať

Uvítame Vaše názory na našu webovú stránku a na naše Zásady o ochrane osobných údajov. Ak máte záujem sa na nás obrátiť s prípadnými otázky či pripomienky, prosím pošlite e-mail.

Zákon o ochrane údajov

Všetky informácie,ktoré od Vás získame sú dôverné a budeme ich používať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Iné webové stránky

Porstredníctvom tejto webovej stránky sa môžete dostať na iné webové stránky. Avšak, naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na iné webové stránky, na ktoré získate prístup vďaka tejot stŕanke.